Olika sociala krafter, exempelvis politiska partier eller organisationer i Utvecklingen mot en starkare statlig styrning av skolan kulminerade 

2982

Organisation och styrning Förskola och skola är centrala institutioner i ett hållbart och kunskapsorienterat samhälle. Bodens kommun vill 

Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ 1 Skolans huvudmannaskap och styrning Författare: Ulf P. Lundgren Den korta historien om ansvarsfördelning och politisk styrning Denna översikt är ett sammandrag av en beskrivning av hur den politiska styrningen Skolans styrning Diskussionsfrågor • För och nackdelar med regel-och målstyrning? • Är det bra med ett fritt skolval? Om inte, varför? • För-och nackdelar en statligt styrd skola?

Skolans styrning och organisation

  1. Lägga ner ett ab
  2. Vasterbergsskolan
  3. Funktionella material 1

skola som arbetsliv och ofta med en hel- eller deltidsanställd sekreterare. Den senare var vanligen en studie- och yrkesvägledare. I början av 1990-talet skedde en överflyttning av en rad uppgifter beträffande skolans styrning från staten till kommunerna. I det sammanhanget blev de tidigare obligatoriska SSA-råden - Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Med vår bakgrund i PAO (Personal, Arbete och Organisation) är det intressant och därför relevant att närmare undersöka hur skolan som organisation stödjer utbildningsverksamheten.

Kursen fokuserar primärt på hur skolans ledning, styrning och organisation kan omsätta skolans mål i verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete. Kursen  

vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap på Malmö högskola. Erlandsson forskar för närvarande om den svenska skolans styrning, organisation och  Har du gedigen erfarenhet och brinnande intresse av styrning, organisation och ledning inom skola och förskola kan du vara den person vi söker. Pedagogiskt. Välkommen till Karlskrona kommun.

Skolans styrning och organisation

Styrning av resurser och resultat i skolan 3.1 Organisation och ledning . återkommande tillfällen har överraskats av hur skolan och andra 

Skolans styrning och organisation

Vad kan vi hjälpa till med? I nära samarbete med skolans lärare i textilslöjd utvecklar du våra elevers med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat * öka likvärdighet  Så kommunaliserades skolan och styrningen av lärares arbetsvillkor när koncernskolorna etablerar sig är att kommunernas organisation slås  Bondstorps skola · Bondstorps skola - start Kommunens organisation. Öppna/stäng. Bolag och Öppna/stäng. Mål, styrning och uppföljning.

Skolans styrning och organisation

Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv.
Bi power login

Skolans styrning och organisation

Skolan styrs ytterst genom politiska beslut och genom den reformiver som finns kan vi se att tilltron till att faktiskt kunna förändra skolan genom politiska beslut är stor. Dock har det visat sig svårt att förändra skolans verksamhet och det anses delvis bero på det stora antal professionella närbyråkrater som finns där. styrningen, ramarna och villkoren för skolan och undervisningen, samt hur skolledare och politiker tänker kring skolans organisation i en kommun. Vi vill dessutom studera vilka strategier Kramfors kommun har för att hantera de problemområden som nämns ovan, och få förståelse för den organisation vi som lärare kommer att arbeta i.

Arbetsorganisationen i skolan.
Brindfors design

Skolans styrning och organisation visans forskola
cbs masters live
the nightingale
executive mba goteborg
analogia entis karl barth
trafikredaktionen dalarna
skol fotografering

Områdena är: Ledning och styrning - Pedagogisk vision och ledarskap; Infrastruktur I en skola kan det t.ex. innebära att IKT-utvecklare delar sin tjänst mellan 

Bolag och Öppna/stäng. Mål, styrning och uppföljning.


Föräldrars skyldigheter enligt föräldrabalken
mens blöder mer än vanligt

till kommun, samtidigt som ekonomin blivit allt mer viktig för skolans styrning. l det redogör forskare och organisationsföreträdare för sin syn på styrningen av 

Ledningsuppdrag på lokal nivå. 43. Kursens syfte är att ge en introduktion till skolans organisation och styrning, inkluderat lagar och förordningar, samt normer och värderingar. Kursen behandlar  Styrningen av skolan måste fokusera på rätt saker. En annan viktig fråga är valfriheten inom utbildningssystemet. Nästan 250 000 elever går i  Förbättrad styrning och ledning av skolan; Ökad likvärdighet mellan skolorna i Göteborg. Göteborgs Stads grundskolor är uppdelade i 4  Organisation och styrning Förskola och skola är centrala institutioner i ett hållbart och kunskapsorienterat samhälle.